Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Tartalomjegyzék

1. Az adatkezelési tájékoztató célja
2. Az adatkezelő adatai
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1 Technikai adatok
3.2 Cookie-k (Sütik)
3.2.1 A sütik feladata
3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
3.2.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
3.3 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
3.4. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
3.5. Online hírlevélhez kapcsolódó adatok
4. A kezelt adatok megőrzési ideje
5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1. Általános adatkezelési irányelvek
6. Az adatok fizikai tárolási helyei
7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
8.1 Tájékoztatáshoz való jog
8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
8.3 Helyesbítés joga
8.4 Törléshez való jog
8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
8.6 Adathordozáshoz való jog
8.7 Tiltakozás joga
8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
8.9 Visszavonás joga
8.10 Bírósághoz fordulás joga
8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
9. Adatkezelési tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról 10. Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Pannónia Movie Kft. (cím: 2141 Csömör, Vágóhíd utca 15. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Pannónia Movie Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://lurdymozi.hu//adatkezelesi-tajekoztato címen.

A Pannónia Movie Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@lurdymozi.hu címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Pannónia Movie Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pannónia Movie Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Pannónia Movie Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az info@lurdymozi.hu elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A Pannónia Movie Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt az esetlegesen hozzá kapcslódó személyes adatokkal (név) együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: Pannónia Movie Kft.
Székhely: 2141 Csömör, Vágóhíd u. 15.
Cégjegyzékszám: 13 09 183667
Adószám: 25788769-2-13
E-mail: info@lurdymozi.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Technikai adatok

A Pannónia Movie Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

A Pannónia Movie Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Pannónia Movie Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Pannónia Movie Kft. az adatkezelés során megőrzi

3.2 Cookie-k (Sütik)

A https://lurdymozi.hu/ weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a jegyrendelési folyamat megkönnyítése (pl. bizonyos mezők automatikus kitöltése), valamint kommunikációs tevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

3.2.1 A sütik feladata

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a https://lurdymozi.hu/ weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az adatkezelő a https://lurdymozi.hu/ weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

3.3 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Személyes adat neve Felhasználása Jogalap
E-mail cím Automatikus rendszerüzenet küldése a rendelés visszaigazolásáról, valamint műsorváltozásról szóló értesítés küldése. A szolgáltatás nyújtásához szükséges adat, a jogalapja az ügyfél hozzájárulása
Név A jegyrendelés helyszíni beazonosításához szükséges adat, emellett az automatikus visszaigazolás megszólításáut is szolgál. Az ügyfél hozzájárulása
Az ügyfél számítógépének IP-címe és böngészőazonosítója A jegyrendelések és online kapcsolatfelvételi űrlap automatikus naplózása során is rögzítésre kerül az IP cím, az esetleges hibák visszakereshetősége és kijavítása érdekében. Az ügyfél hozzájárulása
 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3.4 Online kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatok

Személyes adat neve Felhasználása Jogalap
E-mail cím A kapcsolatfelvételre való választ az Ügyfél által megadott emailcímkre tudjuk elküldeni Az ügyfél hozzájárulása
Név A kapcsolatfelvételre küldött válasz e-mailben ez alapján tudjuk megszólítani az ügyfelet. Az ügyfél hozzájárulása
Az ügyfél számítógépének IP-címe és böngészőazonosítója A jegyrendelések és online kapcsolatfelvételi űrlap automatikus naplózása során is rögzítésre kerül az IP cím, az esetleges hibák visszakereshetősége és kijavítása érdekében. Az ügyfél hozzájárulása
 

3.5 Online hírlevélhez kapcsolódó adatok

Személyes adat neve Felhasználása Jogalap
E-mail cím A hírlevélre feliratkozott felhasználó részére a megadott emailcímre küldünk műsorajánlót Az ügyfél hozzájárulása
Név A hírlevélre feliratkozott felhasználó részére a megadott névvel történő megszólítással küldünk műsorajánlót Az ügyfél hozzájárulása
Az ügyfél számítógépének IP-címe és böngészőazonosítója A hírlevél feliratkozó űrlap automatikus naplózása során is rögzítésre kerül az IP cím, az esetleges hibák visszakereshetősége és kijavítása érdekében. Az ügyfél hozzájárulása
 

A hírlevélre való feliratkozás a feliratkozó űrlap kitöltésével, vagy a jegyrendelési folyamat során a hírlevél feliratkozásra vonatkozó mező kipipálásával történhet. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a levél láblécében megjelölt linkre kattintva valamint az info@lurdymozi.hu címre küldött e-mailben is kérheti az adatai törlését.

4. A kezelt adatok megőrzési ideje

Az adatkezelés időtartama a sikeresen leadott rendelés során kötelezően megadott adatok kezelése a sikeres rendeléssel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A jegyrendelés során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését az Ügyfél bármikor kérheti az info@lurdymozi.hu címen. Az ügyfél adatait addig kezeljük, amíg azok az ügyfél kérésére törlésre nem kerülnek, de legfeljebb 5 évig, ezután automatikusan törlésre kerülnek az adatok. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

A Pannónia Movie Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson (technikailag: a megfelelő mezők kipipálásával a honlapon), illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Pannónia Movie Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől az online jegyrendelés során Ön megadja nevét és email címét.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a jegyrendelés során generálódnak és melyeket a jegyrendelő rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza a jegyrendszert üzemeltető partnerkünk szerverein (ld 7. pont).

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, akik azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. A partnerekkel megkötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed az adatkezelés körére is. Ezen túlmenően az Adatkezelő az külső partnerek adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A https://lurdymozi.hu/ honlapot és a hozzá kapcsolódó online jegyrendelő rendszert készítette és adatfeldolgozóként valamint webhosting és email szolgáltatóként üzemelteti:

Név: Webstyles Network Kft.
Székhely: 8251 Zánka, Ifjúság útja 33/4.
Cégjegyzékszám: 19-09-514901
Adószám: 23789795-2-19
E-mail: webmaster@webstyles.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

A https://lurdymozi.hu/ honlapba integrált online bankkártyás fizetést külső szolgáltatóként biztosítja:

Név: Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Cégjegyzékszám: 01 10 048552
Adószám: 25353192-2-43
E-mail: hello@barion.com
MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013
A Barion adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-73794/2014.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Pannónia Movie Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Pannónia Movie Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését, az info@lurdymozi.hu címen történő kapcsolatfelvétel útján.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Pannónia Movie Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Pannónia Movie Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén, amennyiben az adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és panaszkezelés nem bizonyult hatékonynak, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

8.11 Adatvédelmi hatóság.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Adatkezelési tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Az elektronikai megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatban a Pannónia Movie Kft. (székhely: 2141 Csömör, Vágóhíd u. 15; cégjegyzékszám: 13 09 183667; képviseli: Farkas Attila vezető; e-mail cím: info@lurdymozi.hu; telefonszám: +36-30-368-5838), mint a Lurdy Mozi (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., a továbbiakban: „Mozi”) üzemeltetője és mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”), az alábbiakról tájékoztatja Önt:

9.1 A Mozi területén elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtetünk.

Az elektronikus megfigyelőrendszert – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”) 30. § (2) bekezdésével és 31. § (1) bekezdésével összhangban – kizárólag vagyonvédelmi célból, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése érdekében használjuk.

Az adatkezelés célja: a Mozi területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelő̋rendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása.

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkáltatói ellenőrzése.

A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használjuk, illetve használhatjuk fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

9.2 Az adatkezelés jogalapja: az Ön kifejezett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

A jelen tájékoztató ismeretében a Mozi területére való belépést az érintett – ráutaló magatartással megtett – hozzájárulásának tekintjük.

9.3 Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, az élőkép megfigyelés mellett képeket rögzít.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre: a Mozi területén tartózkodó természetes személyek, ideértve a Mozi munkatársait, valamint a Mozi vendégeit is.

A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása, magatartása.

9.4 Adatkezelés időtartama: az érintettnek a Mozi területére történő belépésétől számított 30 nap.

A kamerák által készített felvételeket a felvétel elkészültétől számított 30 napig – őrizzük meg.

9.5 A képfelvételek tárolásának helye: Lurdy Mozi kamerarendszer DVR egysége.

9.6 A képfelvételekhez kizárólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, az alábbiak szerint.

A kamerák élőképének megtekintésére a Pannónia Movie Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak. A kamerák felvételének megtekintésre Farkas Attila mozi vezető, Soós László műszaki vezető vagy ezen személyek akadályoztatása esetén a Mozi mindenkori ügyeletes vezetője jogosult. A megtekintés minden esetben kizárólag az 1. pontban jelzett célból történik.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

9.7 A kamerák a Mozi részleges területét figyelik. A kamerák pontos elhelyezkedése (látószöge), illetve a megfigyelt terület az alábbiak szerint alakul:

Főbejárat, Előcsarnok, Közlekedő folyosók, Pénztárak, Emeleti közlekedő, Mozi termek, Kijáratok.

9.8 Ön mint érintettet megilletik az ún. érintteti jogok. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatban megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy az érintteti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét akár postai úton, akár e-mail útján, akár telefonon előterjessze.

Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatja erről Önt. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja Önt a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az Ön kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban Ön postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Ön kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha Ön személyazonosságát igazolta.

Adatkezelő az Ön kérelmének teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha Öntől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Adatkezelő az Ön kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

Adatkezelő az Ön kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt Önnek az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

b) Helyesbítéshez való jog:

Adatkezelő az Ön kérésére helyesbíti az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

c) Törléshez való jog:

Az Ön kérésére Adatkezelő törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ön kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

e) Adathordozhatósághoz való jog:

Adatkezelő az Ön kérésére, az Ön rendelkezésére bocsátja az Önre vonatkozó, az Ön által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat Ön egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt a Adatkezelő akadályozná.

f) Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; honlap: www.naih.hu; „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

9.9 Vendégeinknek szóló részletes adatkezelési tájékoztatónkat, amely kiterjed az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésünkre is, megtalálja a Mozi honlapján (https://lurdymozi.hu/).

10. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Pannónia Movie Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megfelel.

Utoljára frissítve: 2021.09.14.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013.